Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΤΟ ΛΕΓΑΝ ΤΟ 1886-Γεωργιου Σουρη

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΤΟ ΛΕΓΑΝ ΤΟ 1886

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ.

 

Για πλεόνασμα ακούω συνεχώς

και μια απορία έχω διαρκώς

το κράτος τόσο πλεόνασμα να έχει

και μας η φτώχεια να μας κατατρέχει;

 

Το κόλπο όμως είναι τόσο παλιό

όσο πριν χρόνια εκατόν εικοσιοκτώ.

Ιδού τι έλεγε τότε ο Σουρής

για το «περίσσευμα» της εποχής.

 

 

 

                ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ.

success story του Νοεμβρίου 1886)

                  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ.

Ο πρωθυπουργός Χ. Τρικούπης εκφωνεί λόγο

στη Βουλή και αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός

του κράτους έχει περίσσευμα κι’ ο Σουρής σχολιάζει..

 

Ω τρισολβία, ευτυχής, ανέλπιστος ημέρα,

της εβδομάδας σημαντική Δευτέρα,

ω εικοστή εβδόμη συ αυτού του Οκτωβρίου

ημέρα περισσεύματος τοσούτον σωτηρίου,

ημέρ’ αναγεννήσεως, Δευτέρα παρελθούσα,

προς του Βοσπόρου τας ακτάς του Έλληνος ωθούσα.

 

Ω τρισολβία, ευτυχής, ανέλπιστος ημέρα,

της εβδομάδος ταυτησί σημαντική Δευτέρα,

στης ιστορίας τας χρυσάς θ’ αναγραφείς σελίδας,

διότι εσύ αναγεννάς τας τόσας μας ελπίδας,

και εσύ αργά ή γρήγορα θ’ ανοίξεις νέους δρόμους

εις καπνοφάντας μυστικούς κλητήρας κι’ αστυνόμους.

 

Ουδ’ όταν ο Αρχάγγελος εκείνος του Κυρίου

σαλπίσει την συντέλειαν των αιωνίων νόμων

και μέχρι των εσχατιών παντός ημισφαιρίου,

τοιούτον λυσιγόνατον δεν θα γεννήσει τρόμον

οποίον το περίσσευμα του νυν Πρωθυπουργού

περρίσευμα ψηλαφητόν χειρός θαυματουργού.

 

Ουτ’ εθαμβώθει Νέρκισσος ιδών εντός πηγής

αντικατοπριζόμενα τα ρόδα της μορφής του,

καθώς ο νυν Πρωθυπουργός της δοξασμένης γης

εμπρός εις το περίσσευμα της αριθμητικής του.

Το βλέπει το αναμετρά κι’ άλλο ζητεί να εύρει

και πως το εκατάφερε κι’ αυτός δε το ειξεύρει.

 

Ω ποθητόν περίσσευμα, γλυκύτατον, ωραίον,

καθώς την ράβδον θαυμαστόν του πάλαι Μωϋσή,

που μ’ εν της κτύπημα τα τέκνα των εβραίων

αβρόχοις διεπέρασαν την Ερυθράν ποσί.

Και νυν προς το περίσσευμα εκτείνωμεν τας χείρας,

υμνούντες τους θαυματουργούς, υμνούντες τους σωτήρας.

 

Σημ.: Ορθογραφία και συντακτικό της εποχής (όπως τα έγραψε ο Σουρής).

 

Τρισόλβιος=τρισευτυχισμένος

Δεν υπάρχουν σχόλια: