Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ

Ο διαχρονικός Σουρής πριν πολλά χρόνια
σχολίαζε έμμετρα την καθημερινότητα
όμως αν και πέρασαν τόσα χρόνια
τίποτα δεν άλλαξε στην πραγματικότητα.
Η Ελλάς ήταν πάντα χρεωμένη
κι’ από τους πολιτικούς κακοποιημένη.
Μα ας ακούσουμε λοιπόν το μεγάλο ποιητή
τα γεγονότα ευστόχως έμμετρα να διακωμωδεί. 


                            ΔΙΑΛΥΣΙΣ
Λίγο καιρό κράτησε η Βουλή που βγήκε το φθινόπωρο του 1886 για να διαλυθεί και να προκηρυχθούν νέες εκλογές.
Κι’ εκάθησα περίλυπος εις της βουλής  τας θύρας
κι’ επάνω προς τον ουρανόν ανύψωσα τας χείρας,
και γοερώς εθρήνησα ως τον Ιερεμίαν
αυτήν την απροσδόκητον του έθνους τρικυμίαν,
ενώ αγρία γύρω μου ηχώ αντιλαλεί,
πως τα καλά καθούμενα μας φεύγει κι’ η Βουλή.

Και ήκουσα τα στόματα του πατριώτου κόσμου,
αράς κι’ αναθέματα να εκστομούν εμπρός μου,
κι’ ερώτησα μονάχος εν απορία τόση
γιατί και πως διάλυσιν ο βασιλεύς να δώση.
Κι’ οι μέν κι’ οι δε μ’ απήντησαν με χέρια σταυρωμένα:
«Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα».

Κι’ εκάθησα περίλυπος προ του βουλευτηρίου
κι’ είδα βουλευτών μορφάς ως είδους σουδαρίου,
και είδα να δαγκώνονται οι τόσοι πατριώται
και τας περιφερείας των να ξύνουν πότε πότε.
Και τέλος πάντων έσκουξα «ο βασιλεύς μας ζήτω,
και η επάρατος Βουλή ευθύς διαλυθήτω».

Νοέμβριος 1886.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:- Σουδάριο= ένδυμα των μοναχών (Το κουκούλιο του εικονίζει το σουδάριο κι έτσι όλος ο μοναχός μιμείται με το σχήμα του τον σταυρωθέντα Δεσπότη του, ο oποίος πέθανε και τυλίχτηκε στα σπάργανα και στο σουδάριο).

Δεν υπάρχουν σχόλια: